Opłata

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 PLN (dla doktorantów 200 PLN) i obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady, uroczystą kolację, przerwy na kawę oraz publikację zaakceptowanych referatów.

Pozostałe koszty (np. przejazdy, zakwaterowanie) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 31 marca 2016 roku na konto Fundacji Języka Polskiego: 48 1240 1040 1111 0010 2207 1852. Jako tytuł wpłaty należy podać: IJP40 Imię i nazwisko prelegenta.