Abstrakty

Abstrakty wystąpień, nie dłuższe niż 500 słów, prosimy umieścić w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w zakładce FORMULARZ. W każdej chwili (ale nie po wskazanym dniu) mogą Państwo dokonać zmian w abstrakcie.

Zgłoszenia będą recenzowane z zachowaniem anonimowości recenzentów i referentów. Potwierdzenia akceptacji referatu zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 29 lutego 2016 roku.