Strona główna

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie. Mile widziane będą referaty dotyczące zarówno współczesnej, jak i dawnej polszczyzny.

Na referaty przewidujemy po 20 minut plus 10 minut na dyskusję.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami organizacyjnymi w innych zakładkach w niniejszej witrynie. Na Państwa zgłoszenia i abstrakty czekamy do 15 stycznia 2016 roku.

Planujemy opublikowanie pozytywnie zrecenzowanych referatów w jubileuszowym tomie „Prac Filologicznych”. Ostateczne wersje tekstów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 roku.

Konferencję objął patronatem dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń.

Komitet programowy konferencji:

prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Świdziński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

Komitet organizacyjny konferencji:

prof. dr hab. Mirosław Bańko
dr Ewelina Kwapień
dr Izabela Stąpor

 

loga_dol